24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,158,802

TRUY CẬP THÁNG: 2,221

ĐANG ONLINE: 2,163

Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Chiều 4-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2019 - 2023.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ do nữ làm chủ

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nhận được 20,19 triệu USD từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ doanh nhân (We-Fi) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn tài chính và hoạt động đào tạo thiết yếu tại Việt Nam và Thái Bình Dương.
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy