24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,108,981

TRUY CẬP THÁNG: 2,897

ĐANG ONLINE: 2,708

Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đẩy mạnh truyền thông cân bằng giới tính

Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền nhằm ngăn chặn mọi hành vi lựa chọn giới tính khi sinh, nâng cao vị thế trẻ em gái.