Chuyển biến trong công tác bình đẳng giới

Những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, không ngừng tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trong học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

15/09/2021

Nâng cao tiếp cận tài nguyên số cho phụ nữ

Bất bình đẳng về giới trong việc tiếp cận tài nguyên số có thể dẫn đến những rào cản đáng kể cho giáo dục của trẻ em gái. Vì vậy, cần hành động vì một tương lai tươi sáng hơn dành cho phụ nữ, nhất là các trẻ em gái trong chuyển đổi số toàn cầu.

30/08/2021

Thay đổi nhận thức về bình đẳng giới

Với quan niệm “con nào cũng là con”, nhiều cặp vợ chồng dù sinh 2 con gái nhưng quyết không sinh con thứ 3 để tập trung nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Đây là những tấm gương về gia đình hạnh phúc, góp phần thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

25/03/2021

Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) luôn được các cấp, ngành chú trọng. Nhờ đó, việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa nam và nữ trên nhiều lĩnh vực đã có sự chuyển biến.

11/03/2021

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

07/03/2021

Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.

19/12/2020

Nhiều giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thời gian qua, ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP. Cam Ranh đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình, góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của nhiều đối tượng trong cộng đồng về mất cân bằng giới tính khi sinh.

23/10/2020

Nhiều chỉ số phát triển bình đẳng giới tại Việt Nam được cải thiện

Sau 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, nhiều thành tựu đáng tự hào về bình đẳng giới của Việt Nam đã được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Một số chỉ số phát triển được cải thiện đã đưa Việt Nam lên các bậc xếp hạng cao hơn trong cộng đồng quốc tế về bình đẳng giới.

28/09/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top