Thay đổi nhận thức về bình đẳng giới

Với quan niệm “con nào cũng là con”, nhiều cặp vợ chồng dù sinh 2 con gái nhưng quyết không sinh con thứ 3 để tập trung nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Đây là những tấm gương về gia đình hạnh phúc, góp phần thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

25/03/2021

Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) luôn được các cấp, ngành chú trọng. Nhờ đó, việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa nam và nữ trên nhiều lĩnh vực đã có sự chuyển biến.

11/03/2021

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

07/03/2021

Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.

19/12/2020

Nhiều giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thời gian qua, ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP. Cam Ranh đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình, góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của nhiều đối tượng trong cộng đồng về mất cân bằng giới tính khi sinh.

23/10/2020

Nhiều chỉ số phát triển bình đẳng giới tại Việt Nam được cải thiện

Sau 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, nhiều thành tựu đáng tự hào về bình đẳng giới của Việt Nam đã được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Một số chỉ số phát triển được cải thiện đã đưa Việt Nam lên các bậc xếp hạng cao hơn trong cộng đồng quốc tế về bình đẳng giới.

28/09/2020

Bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi người, các cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hậu quả mà mỗi người phải hứng chịu là khác nhau, trong đó, có phụ nữ và trẻ em gái – những đối tượng chịu ảnh hưởng gia tăng về sức khỏe sinh sản và tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.

24/06/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top