24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,184,023

TRUY CẬP THÁNG: 1,317

ĐANG ONLINE: 932

Hiệu quả mô hình về công tác xã hội

Mô hình Trung tâm Công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn bình đẳng giới được thí điểm năm 2018 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội (BTXH-CTXH) thị xã Ninh Hòa. Năm 2019, mô hình được nhân rộng tại TP. Nha Trang và bước đầu đạt được kết quả.